Loading

Projektfelhívás! - Hamarosan

  • Ebben a menüpontban találod meg azokat az általunk meghirdetett témafelhívásokat, amiknek a kidolgozásáért plusz pontokat kaphatsz!

Kvíz összeállítása

Képregény készítés

Animáció készítés

Please wait

Dinamika

A nyugalom és az egyensúly fogalma: Tisztázzuk azt, hogy mit jelent a nyugalom és az egyensúly fogalma a fizikában. A nyugalom jelentése az, hogy a test sebessége nulla. A nulla sebesség viszont nem jelenti azt, hogy annyi is marad. Gondoljunk a következő szófordulatra: "…a test nyugalomból indulva..."! Ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy a test sebessége kezdetben nulla volt, de a gyorsulása nem, hiszen elindul, tehát változik a sebessége. Pl. a szabadon eső test az elejtés pillanatában nyugalomban van, mert a sebessége nulla. Azonban van gyorsulása, mert a ráható erők eredője nullától különbözik. Ugyanezt mondhatjuk el a függőlegesen fölfelé hajított test mozgásállapotáról a legfölső pontban. Általánosan a nyugalom azt jelenti, hogy a test sebessége nulla, de a gyorsulása nem feltétlenül az. Ahhoz, hogy egy test egyensúlyban legyen, a gyorsulásának kell nullának lenni. Az egyensúly definíciójából az is következik, hogy a test sebessége egyensúlyban különbözhet nullától. Mivel gyorsulása nulla, mozgásállapota biztosan nem változik meg, tehát sebessége bármilyen állandó érték lehet.

 

Nyugalom: Egy test nyugalomban van, ha sebessége zérus. Egyensúly: Egy test egyensúlyban van, ha gyorsulása zérus. A dinamika alaptörvénye: Egy testre ható erők eredője egyenlő a test tömegének és gyorsulásának szorzatával. Ez az összefüggés a dinamika alaptörvénye. Pontszerű test egyensúlya

 

A dinamika alaptörvényéből és az egyensúly fogalmának meghatározásából következik, hogy egy pontszerű test akkor van egyensúlyban, ha a testre ható erők eredője zérus.

Mozgásegyenlet

Ha a dinamika alaptörvényébe beírjuk az eredő erőt, akkor azt mondjuk, hogy felírjuk a test mozgásegyenletét.

 

Mikor mozog egy test? Ha megváltoztatja a helyét vagy helyzetét.

Mikor mondjuk azt, hogy megváltozott egy test mozgásállapota? Ha megváltozik a sebes-ségének a nagysága vagy a mozgásának az iránya.

Mit nevezünk útnak? A pálya azon részének a hosszát, amelyen a test adott időtartam alatt végighalad.

Mikor végez egy test egyenletes mozgást? Ha egyenlő idők alatt egyenlő utakat tesz meg.

Mikor mondjuk, hogy egy test egyenes vonalú egyenletes mozgást végez? A test egyenlő idők alatt egyenlő utakat tesz meg és a mozgás pályája egyenes.

Egyenletes mozgás esetén hogyan számolható ki a test sebessége? A test által megtett utat elosztjuk az út megtételéhez szükséges idővel. 

Mi szükséges ahhoz, hogy egy test mozgásállapota megváltozzon? Egy vele kölcsönhatás-ban lévő másik test vagy mező hatása.

Fogalmazd meg a tehetetlenség törvényét! Minden test nyugalomban marad vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez mindaddig, amíg egy másik test vagy mező meg nem változ-tatja mozgásállapotát.

Mi a tömeg? A test tehetetlenségének mértékét jellemző mennyiség.

Mi a tömeg jele?     m 

MULTIMÉDIA

  • dinamika.gif

  • Youtube videó

Youtube videó

FÁJLOK

  • fizika_7._kinematika_dinamika_munkafuzet_-_klemne_lipka_dorottya.pdf

Kapcsolatok keresése

Itt megnézheted milyen tartlamak kapcsolódnak.

0

TANANYAG ÉRTÉKELÉSE

Itt látod az értékelések átlagát.

PARTNEREINK

              

LEGJOBBAK